De Nederlandse Vlag.

De Nederlandse Wapenschild.

De pagina's worden nu gevuld met foto's, sommige hebben beschrijvingen maar de meeste niet.
In de komende dagen meer beschrijvingen wordt toegevoegd.
De pagina Amsterdam is de grootste want ik heb de meeste tijd daar, en de dagen doorgebracht in
Den Haag en Utrecht waren enigszins verwend door de nogal slecht weer.
Het is alweer 23 jaar geleden sinds mijn laatste bezoek aan Nederland, zal ik niet het zo lang voordat de volgende keer te verlaten.
Ik ben al van plan om volgend jaar te bezoeken en hebben een lijst van plaatsen om te gaan, waaronder Nijmegen,
Delft en Scheveningen, terug te keren bezoeken aan Den Haag en Utrecht en ik heb nog een aantal plaatsen te zien in Amsterdam.

 

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Zandvoort en zee

 

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het
product gescheiden van het huishoudelijk afval moet wordeq aangeboden.
Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met
de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudeljjk afval, help
je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen
en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te
minimaliseren.